Rufaa kwa Magavana na Viongozi wa Mashirika ya Kieneo

  

   02/01/2018
   Rufaa kwa Magavana

 

   Rufaa hiyo inaelekezwa kwa Magavana na viongozi wa Mashirika ya Kitaifa ya nchi tofauti - wasomi wenye ushawishi mkubwa na taaluma.

 

Waheshimiwa Magavana!


   Ninakuhutubia kwa hisia ya heshima kubwa na shukrani kwa kazi Yako ya kila siku na ngumu, kwa manufaa ya ustawi wa Mataifa!
   Mashirika ya Kieneo ndio msingi wa maendeleo endelevu ya Jimbo lolote. Juu ya ufanisi wa Magavana, timu za Gavana zinategemea maendeleo ya nchi, utulivu, na ukuaji wa ustawi wa wapiga kura.
   Katika nchi nyingi, Magavana wameunganishwa katika ngazi ya kitaifa na ni sehemu ya Mashirika ya Kitaifa ya Magavana; wanafanya mazungumzo na kushiriki mazoea madhubuti zaidi ya kuunda na kudhibiti Mashirika ya Kieneo. Kazi za Mashirika hayo ni muhimu kwa maendeleo ya Majimbo.
   Mpango wa Kimataifa wa Mashirika ya Kieneo hutengeneza Jukwaa la Mazungumzo ya Ulimwenguni ili kubadilishana mbinu bora za ulimwengu na mbinu za ubunifu katika maeneo mbalimbali ya maendeleo ya eneo, na hivyo kuleta msukumo mpya katika uundaji wa Mashirika ya Eneo.
   Dhamira ya Global Initiative for Territorial Entities ni kutekeleza mchakato wa kiteknolojia wa kiubunifu wa hali ya juu ulioundwa kwa ajili ya maendeleo endelevu ya Mashirika ya Eneo katika nchi mbalimbali duniani.   
   Mpango wa Kimataifa unatoa fursa ya kuwaunganisha Magavana zaidi ya elfu mbili na tajriba yao kuu ili kushiriki mbinu bora zaidi za kibunifu katika ukuzaji na usimamizi wa Mashirika ya Kitaifa ili kufikia Malengo ya Maendeleo Endelevu ya Umoja wa Mataifa.   
   Mpango wa Kimataifa na utekelezaji wake ni hitaji la sasa kwa maendeleo endelevu ya ulimwengu.   
   Mpango wa Kimataifa wa Mashirika ya Kieneo una Malengo 17 na unalingana na Malengo 9 kati ya 17 ya Maendeleo Endelevu ya Umoja wa Mataifa. Ukuzaji wa Mpango wa Ulimwenguni ulitegemea kanuni za uhuru, utaratibu, uvumbuzi wa miaka mingi, na kazi ya kisayansi na ya vitendo.
   Kuna mamia ya vikao vya kimataifa duniani kote, lakini hakuna hata moja inayounganisha Magavana wa nchi mbalimbali na viongozi wa Mashirika ya Kieneo. Mpango wa Kimataifa wa Mashirika ya Kieneo unapendekeza kwamba Kongamano la Ulimwengu la Mashirika ya Kieneo lifanyike mara kwa mara.
   Mamia ya tuzo za kimataifa hufanyika ulimwenguni. Bado, hakuna hata moja ambayo inalenga katika kuchochea maendeleo endelevu ya Mashirika ya Eneo duniani kote na kutoa tuzo kwa timu za Magavana na Magavana kwa mbinu bora za ulimwengu katika usimamizi na uendelezaji wa Mashirika ya Eneo. Pia inapendekezwa kulipa Shirika kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo ya Mashirika ya Kieneo. Mpango wa Kimataifa wa Mashirika ya Kitaifa unawasilisha kushikilia Tuzo ya Maendeleo Endelevu ya Ulimwenguni.
   Maendeleo ya teknolojia na ubunifu duniani ni kipaumbele na injini ya maendeleo ya dunia. Bado, bado hatujaweka sayansi bunifu katika huduma ya Mashirika ya Eneo, Magavana na timu za Magavana. Kwa miaka mingi, maendeleo na matumizi ya mafanikio ya kisayansi katika Upelelezi wa Artificial yamefanywa; uvumbuzi huu unapendekezwa kuwekwa kwenye huduma ya Mashirika ya Kieneo. Kisha tutaweza kupunguza muda na gharama za kifedha, kwa kutumia teknolojia ya mafanikio ya maendeleo na usimamizi iliyoletwa tayari katika Mashirika ya Wilaya ya nchi nyingine. Ili kufikia lengo hili, Mpango wa Global Initiative unatengeneza Akili Bandia kwa ajili ya Maendeleo ya Mashirika ya Kieneo.
   Ripoti ya kimataifa ya takwimu inawasilishwa kwa hali sawa tu katika kiwango cha serikali. Katika ngazi ya vyombo Territorial si kuletwa kwa ujumla viwango vya kimataifa na mahitaji. Kamati ya Takwimu ya Mpango wa Kimataifa wa Mashirika ya Kieneo ilianzishwa ili kutatua tatizo hili.
   Majukumu ya kuendeleza Mashirika ya Kitaifa ya nchi za dunia, kwa ajili ya kufikia Malengo ya Maendeleo Endelevu, hayashughulikiwi ipasavyo katika ngazi ya kimataifa, ya kimataifa. Hata masuala ya makazi ya watu katika Umoja wa Mataifa yameshughulikiwa kwa zaidi ya miaka 70. Mpango wa UN-HABITAT umeonyesha ufanisi wake. Shukrani kwa Mpango huu wa Umoja wa Mataifa, malipo ya binadamu kutoka nchi mbalimbali yalipata msukumo wa maendeleo ya kitamaduni, kijamii na kiuchumi.
   Mpango wa Kimataifa wa Mashirika ya Kieneo unatoa Mpango wa kuanzisha Mpango wa Umoja wa Mataifa kuhusu Mashirika ya Kieneo, ambayo Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa litaidhinisha. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa akiungwa mkono na Wakuu wa Nchi na Magavana.
   Mnamo 1945, Umoja wa Mataifa uliundwa kama Wimbo wa Ngazi ya Kwanza. Kisha Umoja wa Mataifa ukaanzisha Mpango wa UN-Habitat - Wimbo wa Ngazi ya Tatu. Wimbo wa Ulimwengu wa Mashirika ya Kieneo na Mpango wa Umoja wa Mataifa kuhusu Mashirika ya Eneo ni Wimbo wa Ngazi ya Pili na uvumbuzi muhimu wa kufikia Malengo ya Maendeleo Endelevu ya Umoja wa Mataifa.
   Kwa bahati mbaya, bado hakuna vyombo vya habari vya kimataifa, ambavyo sera yake ya uhariri ingeshughulikia shughuli za Magavana kutoka kote ulimwenguni. Kufikia maendeleo endelevu ya Mashirika ya Eneo kutakuwa na nguvu zaidi, kukiwa na utangazaji wa mara kwa mara wa mbinu bunifu na madhubuti za kuendeleza Mashirika ya Kieneo katika nchi tofauti. Magavana wanapaswa kujuana, kusoma kuhusu kila mmoja wao, kushiriki uzoefu wa kipekee. Magavana ni wasomi wengi na wenye ushawishi mkubwa duniani, hawajalipwa usikivu wa kutosha na utangazaji katika ngazi ya dunia. Mpango wa Kimataifa wa Mashirika ya Kieneo unaelewa hitaji la kukuza na kueneza mada hii na unajumuisha majarida mawili ya kimataifa katika Mpango wa Kimataifa wa Zana za Mashirika ya Wilaya: Jarida la Kiuchumi la Dunia na jarida jipya: Magavana wa Dunia.
   Ili kutekeleza mchakato wa kiteknolojia wa ubunifu wa hali ya juu zaidi, Mpango wa Kimataifa wa Mashirika ya Kitaifa ulianzisha Zana za Initiative:  
   Jukwaa la Ulimwengu la Mashirika ya Kieneo;
   Tuzo ya Maendeleo Endelevu ya Dunia;
   Akili Bandia kwa Ukuzaji wa Mashirika ya Kieneo / AI-TED;
   Kamati ya Takwimu ya Mpango wa Kimataifa wa Mashirika ya Kieneo;
   Kituo cha Ulimwengu cha Maendeleo ya Mashirika ya Kieneo / WC-TED;
   Mpango wa kuanzishwa kwa Mpango wa Umoja wa Mataifa wa Elimu ya Eneo;
   Klabu ya Magavana ya Ulimwenguni ya Mpango wa Kimataifa wa Mashirika ya Kieneo;
   Klabu ya Biashara ya Mpango wa Kimataifa wa Mashirika ya Kieneo;
   Magavana wa Dunia na Jarida la Kiuchumi la Dunia.

   Mpango wa Kimataifa wa Maendeleo Endelevu ya Mashirika ya Eneo huchochea maendeleo endelevu ya vyombo vya Eneo katika nyanja za ubunifu, teknolojia, kiuchumi, kijamii na nyinginezo hutengeneza Jukwaa la Watawala wa Majadiliano ya Kimataifa kwa ajili ya kubadilishana mbinu za kibunifu kwa ajili ya ukuzaji na usimamizi wa huluki za Territorial. , ukuaji wa pande zote, na mafanikio ya SDGs za Umoja wa Mataifa.  

   Shirika la Maendeleo Duniani, kwa hadhi ya mashauriano ya ECOSOC ya Umoja wa Mataifa, hutengeneza na kutekeleza Miradi ya Kimataifa ili kufikia Malengo ya Maendeleo Endelevu.
Umoja wa Mataifa tayari umetambua mara mbili Mipango ya Kimataifa iliyobuniwa na WOD kama mbinu bora zaidi za kufikia Malengo ya Maendeleo Endelevu, mwaka 2015 na 2021:

   Mpango wa Kimataifa wa Maendeleo Endelevu ya Mashirika ya Eneo #SDGAction33410

https://sdgs.un.org/partnerships/global-initiative-sustainable-development-territorial-entities
​​

   "Malaika kwa Maendeleo Endelevu" Tuzo za Kimataifa #SDGAction40297

https://sdgs.un.org/partnerships/angel-sustainable-development-global-awards


Mpango wa Kimataifa wa Mashirika ya Kieneo unatoa ushirikiano kwa timu zote za Magavana na Magavana.
Ninaomba kuunga mkono Mpango wa Kimataifa wa Mashirika ya Kieneo na Mpango wa Kuanzisha Mpango wa Umoja wa Mataifa kuhusu Mashirika ya Kieneo:
Andika barua kuhusu usaidizi wa Mpango wa Kimataifa na nia ya kushiriki katika Jukwaa la Ulimwengu la Mashirika ya Kieneo na Tuzo ya Maendeleo Endelevu ya Ulimwenguni.


Kwa dhati,

Gavana wa Mpango wa Kimataifa wa Mashirika ya Kitaifa Robert N. Gubernatorov  

Model of the Global Initiative for Territorial Entities